Persones i benestar

Lideratge inconformista

Poder transformador

meHRs, la consultora experta en RRHH que t’inspira noves maneres de treballar

SERVEIS

Organització i Desenvolupament

Proposem solucions transversals de Recursos Humans per millorar l’eficiència de les organitzacions posant les persones al centre i el línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Selecció i Headhunting

Acompanyem les empreses, així com les persones candidates que opten a nous llocs de treball en el constant procés de millora i d’adaptació que requereix el sistema de treball actual.

Benestar i Salut

Analitzem les claus del benestar organitzacional per convertir les empreses en motors de salut, reduint l’impacte de les malalties cròniques per aconseguir una societat més saludable i organitzacions més competitives.

Igualtat i Diversitat

Aportem més de vint anys d’experiència a l’elaboració de Plans d’Igualtat per convertir les empreses en llocs atractius per al talent i en agents líders del canvi cap a una societat més equitativa i inclusiva.

Formació

Dissenyem experiències de formació activa, adaptades a les necessitats de cada empresa. Impulsem carreres professionals i elevem el rendiment dels empleats, collint un augment exponencial en la productivitat.

Relacions laborals

Assessorem les empreses en matèria de dret laboral i polítiques retributives i actuem com a mediadors en conflictes i processos de canvi com a reestructuracions o reactivacions empresarials, negociació de convenis, pactes o acords col·lectius.

Una altra manera de treballar per viure millor és possible

EQUIP

Guiant les empreses per enfocar el benestar de les persones

Som un equip multidisciplinari de professionals que guien les companyies i els seus responsables de Prevenció i Recursos Humans en els processos de transformació per aconseguir organitzacions més humanes, més sanes i més rendibles. En definitiva, negocis més sostenibles, que posen el focus en el compromís amb les persones, amb les empreses i amb la societat per al seu desenvolupament i benestar

Confien en meHRs

Què diuen de nosaltres

Els nostres partners