Igualtat i Diversitat

Una eina estratègica per humanitzar els equips i les empreses

 • Consultoria estratègica

 • Auditoria

 • Estudis d´equitat retributiva

 • Plans d’Igualtat i Diversitat

 • Programes suport al talent femení

 • Prevenció assetjament entorn laboral

 • Plans de conciliació

 • Distintius i certificacions

 • Gestió de subvencions i discapacitat

Les persones continuen sent el principal actiu de les empreses. Però el món ha canviat i calen noves formes de gestió i models capaços d’atreure i fidelitzar talent. Alguns estudis assenyalen que les companyies que disposen de polítiques de conciliació i igualtat són un 30% més rendibles. Així mateix, perdre una persona estratègica per a l’empresa pot tenir un cost de fins a sis salaris anuals. Per això ajudem les organitzacions en el seu camí cap a la igualtat i la generació de valor, perquè per reclutar i fidelitzar talent avui es necessita alguna cosa més que una retribució econòmica a l’alçada de cada lloc.

Equitat i igualtat d’oportunitats

La Igualtat és un concepte legal, recollit a la Constitució Espanyola que es pot resumir a la “igualtat d’oportunitats”. Per la seva banda, el concepte d’equitat implica dotar eines a cada persona perquè es desenvolupi al màxim nivell. La legislació mundial, i l’espanyola específicament, les impulsa des de l’any 2007 a través de la Llei 3/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes fins als recents Reials Decrets 901/2020 de 13 d’octubre pel qual es regulen els plans de igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball i el Reial decret 902/2020, de 13 doctubre, digualtat retributiva entre dones i homes .

 • Complir la legislació vigent

 • Fomentar la igualtat d’oportunitats

 • Evitar l’assetjament

 • Acceptar i integrar la diversitat

 • Millorar l’equitat a la feina

 • Desenvolupar una cultura organitzativa basada en valors

El nostre mètode

Anàlisi

El nostre procés és molt transversal. Analitzem des del procés de selecció, contractació i desvinculació fins a les polítiques retributives de lempresa. Són dades molt sensibles per a les empreses, així que les tractem amb la màxima confidencialitat.

Estratègia

L’experiència ens diu que el Pla és una eina molt potent per organitzar i donar coherència a la transformació empresarial cap a una visió més humana. Per això treballem, colze a colze, amb l’equip de Direcció, que adquireix un nou compromís amb les persones, i creem una comissió que guiarà el desenvolupament i la implementació del pla.

Planificació i desenvolupament

Planifiquem les mesures que l’empresa posarà en marxa els propers quatre anys. Per això acompanyem a l’àrea de Recursos Humans, però també a la de Responsabilitat Social Corporativa (RSC), a la de Prevenció de Riscos Laborals i Salut, a Formació, a Comunicació Interna i, per descomptat, a la Direcció.

Negociació

Ens encarreguem de facilitar la negociació entre les diferents parts implicades, participant en la Comissió Negociadora que, un cop signat el document, es converteix en un comitè de seguiment i avaluació del pla.

Anàlisi

El nostre procés és molt transversal. Analitzem des del procés de selecció, contractació i desvinculació fins a les polítiques retributives de lempresa. Són dades molt sensibles per a les empreses, així que les tractem amb la màxima confidencialitat.

Seguiment

Acompanyem els comitès de seguiment i avaluació dels plans per dotar les empreses de recursos i solucions a problemes o incerteses que sorgeixen a l’hora d’implementar-lo.

Solucions d’Igualtat i Diversitat

Paula Mattio

Igualtat i Diversitat

En què et podem ajudar?

Si voleu ampliar la informació sobre algun dels nostres serveis d’Igualtat i Diversitat