Relacions laborals

Som el nexe entre l’empresa i les persones treballadores i abordem els problemes des del seu origen, amb una visió 360º, aportant solucions estratègiques i duradores

 • Assessoria i consultes laborals

 • Anàlisi de la gestió laboral de l’empresa

 • Interim Management

 • Mediació en conflictes

 • Polítiques de conciliació

 • Polítiques retributives

 • Llei General de Discapacitat

 • Formació en matèria laboral adaptades al client

 • Negociació de convenis, pactes o acords col·lectius

 • Implementació del canal de Denúncies

Les relacions laborals són el nex imprescindible entre l’empresa i la persona treballadora, i n’és clau la gestió per al funcionament de l’organització de forma correcta i eficaç. El continu canvi normatiu, i l’escassa estructura que tenen especialment les pimes per afrontar amb rigor els canvis continus, fan de la matèria laboral un eix fonamental de les empreses.

El diàleg social com a element clau de les relacions laborals, la fixació de les condicions de treball (salaris, contractes, jornades, previsió social, prevenció, conciliació, formació entre d’altres) i les qüestions socials i econòmiques, són alguns dels factors que contemplen les relacions laborals.

Per això, lluny de donar únicament una resposta legal com a reacció a un problema, la nostra visió 360º de l’empresa ens permet actuar de manera proactiva, arribant a l’origen de la qüestió per solucionar-la d’arrel de manera efectiva, duraderay amb un cost asumible.

Analitzem el perquè de cada situació, assessorem i aportem eines i solucions globals a les organitzacions

Com a empresa experta, ens encarreguem d’assessorar i assumir tasques per a les quals potser les empreses no disposen dels mitjans ni dels recursos legals o professionals adequats. Si hi ha a l’organització un problema laboral recurrent buscarem la causa i analitzem el perquè es produeix. D’aquesta manera, acompanyem les empreses i els seus equips directius en la cerca de solucions globals a les principals problemàtiques laborals i de recursos humans.

 • Assessorament legal estratègic

 • Visió 360º

 • Solucions globals per a Recursos Humans

 • Seguiment a curt, mitjà i llarg termini

El nostre mètode

Anàlisi

Arribem al fons de la qüestió fins arribar a l’arrel dels problemes per solucionar-los.

Diagnòstic

Podem realitzar intervencions puntuals i també practicar l‘interim management per formar part del teu equip durant un temps determinat.

Pla d’acció

Aportem solucions estratègiques, efectives, duradores i adaptades a la situació econòmica de cada empresa.

Actuacions destacades

Carlos Gabino Rey Marca

Relacions laborals

En què et podem ajudar?

Si vols ampliar la informació sobre algun dels nostres serveis de Relacions Laborals