Salut i Benestar

Integrem la promoció de la salut a les organitzacions per generar impacte

  • Workplace Health Promotion Programs

  • Estil de Vida Saludable i Reducció de Factors de risc

  • Tecnologia aplicada a la Promoció de la Salut

  • Reducció de Riscos Psicosocials

Desenvolupem i implementem programes de promoció de la salut a l’entorn laboral. Treballem perquè les Empreses generin un impacte social positiu en la reducció de les malalties cròniques, ajudant a disminuir els costos empresarials i sanitaris derivats.

Promovem estils de vida saludable

Integrem la promoció de la salut dins de l’estratègia empresarial i dissenyem projectes adaptats a les necessitats de cada organització, apropant la innovació i la tecnologia en promoció de la salut a l’entorn empresarial. Així, desenvolupem programes per a la reducció de factors de risc (sobrepès o obesitat, inactivitat física, alimentació desequilibrada, insomni, estrès, etc.) de les principals malalties cròniques: cardiovasculars, càncer, trastorns mentals o diabetis, entre d’altres.

  • Promoció destils de vida saludables.

  • Reducció de factors de risc.

  • Innovació i tecnologia en promoció de la salut.

  • Impacte social positiu.

Com treballem?

Diagnòstic

Detectem les necessitats relacionades amb la salut i l’estil de vida de les persones que conformen l’organització.

Estratègia

Definim els objectius de treball i els seus indicadors d’èxit.

Pla d’acció

Dissenyem un pla d’acció adaptat que garanteixi la integració de la promoció de la salut a l’estratègia de l’organització i acompanyem els seus responsables en l’execució del pla d’acció i en el seguiment dels indicadors.

Anàlisi de resultats

Avaluem l’impacte per poder definir els propers passos.

Programes de Salut i Benestar

Esther Deltor

Salut i Benestar

En què et podem ajudar?

Si vols ampliar la informació sobre algun dels nostres serveis de salut i benestar