H4W BREAST CANCER

contribuint a la reducció de càncer de mama al món

El càncer de mama és un important problema de salut pública.

Actualment, al voltant de 1 de cada 12 dones es posaran malalts de càncer de mama al llarg de la seva vida, sent el tipus de càncer més comú i la principal causa de mort per càncer a tot el món.
Al 90-95% dels casos de càncer de mama el risc d’aparició i evolució es relaciona amb la interacció de factors no modificables (sexe, edat, densitat mamària…) i factors modificables que determinen el patró d’estil de vida de la dona (alimentació, sedentarisme, consum d’alcohol, obesitat, tractaments hormonals, exposició a tòxics…).

Actuar en la detecció precoç i seguir un estil de vida saludable pot reduir fins a un 30% el risc de desenvolupar un tumor de mama en dones sanes, reduir entre un 20-30% el risc de reaparició després del diagnòstic i en un 30% la mortalitat derivada.

Projectes

Solució tecnològica que promou l’autocura de la salut de la dona ajudant a reduir factors de risc del càncer de mama.

Solució tecnològica que acompanya la dona diagnosticada de càncer de mama, a les diferents fases de la malaltia, estrenyent la relació amb el seu equip de professionals de la salut.

El risc de patir càncer de mama en dones que porten una vida sedentària és un 71% major al de les que compleixen les recomanacions internacionals dexercici físic.

Tria H4W BREAST CANCER
i genera impacte.

H4W BREAST CANCER

Solució tecnològica que promou l’autocura de la salut de la dona ajudant a reduir factors de risc del càncer de mama.

  • Sensibilitza sobre la importància de l‘autocura de la salut de la dona,

  • Detecta factors associats a l’estil de vida i que es relacionen amb un risc més gran de càncer de mama,

  • Proporciona intervencions adaptades a les necessitats de cada dona,

  • Monitoritza l’evolució per fer seguiment de la reducció de factors de risc.

H4W BREAST CANCER PATIENT CARE

Solució tecnològica que acompanya la dona diagnosticada de càncer de mama, a les diferents fases de la malaltia, estrenyent la relació amb el seu equip de professionals de la salut.

  • Detectar necessitats relacionades amb la qualitat de vida de la dona,

  • Proporciona intervencions adaptades per a la millora de l’estil de vida,

  • Monitoritza l’evolució (recopilació de dades de símptomes, dades relacionades amb l’estil de vida, …),

  • Afavoreix el seguiment i l’acompanyament per part del seu equip de professionals de la salut.

H4W BREAST CANCER supports the United Nations ActNow campaign

Si vols ampliar la informació sobre H4W Breast càncer