ACTIVA’T

“més exercici per a més salut”

Empreses compromeses amb la reducció del sedentarisme i la inactivitat física

Gairebé la meitat de la població mundial (3.500 milions de persones) són treballadores i més d’una quarta part de la població adulta mundial (1.400 milions d’adults) no assoleix prou activitat física.

El sedentarisme i la manca dactivitat física:

 • Ocupen el quart lloc entre els principals factors de risc de mortalitat a nivell mundial

 • Provoquen el 6% de les morts prematures a tot el món

 • S’associen al 30% de cardiopaties isquèmiques

 • S’associen al 27% de casos de diabetis

 • S’associen al 21-25% de casos de càncer de mama i còlon

La millora de la salut de les persones treballadores i de lentorn laboral és una prioritat mundial

A més, el sedentarisme i la inactivitat física tenen importants repercussions en la salut del planeta:

El sedentarisme i la inactivitat física contribueixen al canvi climàtic a causa del major ús de vehicles motoritzats, augmentant les emissions de gasos contaminants, en lloc de mitjans de transport actius, com ara caminar o anar en bicicleta.

S’ha observat que les persones amb més grau de sedentarisme i inactivitat física tenen més consum d’aliments processats i envasats. La producció a gran escala d’aquests aliments està relacionada amb la sobreexplotació de recursos naturals a més amb una generació més gran de residus de plàstic i altres deixalles que impacten en el medi ambient, especialment en els oceans i els ecosistemes aquàtics.

Coneixes el grau de sedentarisme i inactivitat física a la teva empresa?

Tens risc de sedentarisme a la teva empresa si les persones:

 • Es troben habitualment assegudes, recolzades, sense moviment, sense pauses actives

Tens risc d’inactivitat física a la teva empresa si les persones:

 • Fan menys de 30 minuts al dia d’activitat física moderada 5 dies per setmana (total 150 minuts per setmana); o

 • Fan menys de 20-25 minuts al dia d’activitat física vigorosa, 3 dies per setmana (total 60-75 minuts per setmana); o

 • Fan una combinació insuficient de totes dues; o

 • Caminen menys de 10.000 passos a ritme lent o 8.000 passos a bon ritme

Esther Deltor

Salut i Benestar

En què et podem ajudar?

Escriu-nos si vols saber com reduir el sedentarisme a la teva empresa

La promoció de l’activitat física contribueix pràcticament a tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Actuar per reduir el sedentarisme i la inactivitat física és una prioritat.

En cas contrari, els costos derivats del seu impacte seguiran en augment, el qual repercutirà en el sistema sanitari, el medi ambient, el desenvolupament econòmic, el benestar de les comunitats i la qualitat de vida.

*Font imatge: Organització Mundial de la Salut (OMS)

ACTIVA’T “Més exercici per a més salut”

És el programa que impulsa el compromís de les empreses amb la reducció del sedentarisme i la inactivitat física a l’entorn laboral, contribuint a l’objectiu proposat per l’Organització Mundial de la Salut, de reduir la inactivitat física en un 15% per a l’any 2030.

La promoció dhàbits saludables al lloc de treball ajudarà a la reducció de factors de risc de malalties cròniques i la millora de la qualitat de vida de la població treballadora.

Aquest programa és per a la teva empresa si les persones treballadores:

 • Passen 6 hores o més temps assegudes

 • No fan descansos actius durant la jornada laboral

 • Tenen un estil de vida inactiu

 • Pateixen trastorns musculoesquelètics

Cada cop més empreses estan assumint un paper actiu en la promoció de la salut per contribuir a l’impacte global derivat.

Si vols formar part de les empreses associades sol·licita més informació